خندیدن به سلامت جسم و روح شما کمک می کند!

خندیدن داروی خیلی خوبی برای استرس، درد و کشمکش ها محسوب می شود. هیچ چیز سریعتر و موثرتر از خندیدن عمل نمی کند.  شوخی و طنز بار مشکلات روحی را کاهش داده و الهام بخش امید است، ارتباط شما را با دیگران مستحکم می کند و تمرکز و هوشیاری تان را تقویت می کند. خندیدن …

خندیدن به سلامت جسم و روح شما کمک می کند! ادامه »