تفاوت شخصیت افراد چپ برتر با راست برتر

تفاوت بین شخصیت افراد چپ برتر با راست برتر

تفاوت بین شخصیت افراد چپ برتر با راست برتر   شاید شنیده باشید که به بعضی ها می گویند متفکران راست مغز یا چپ مغز. منطقی، جزئی نگر یا تحلیل گر بودن  به نیمکره چپ مربوط است و نیمکره ی راست درخلاقیت و تفکر فعال است. اما تحقیقات جدید، بعد از 2 سال مطالعه در …

تفاوت بین شخصیت افراد چپ برتر با راست برتر ادامه »