سهم ژن ها به عنوان عامل های وراثتی موثر در تعیین میزان خلاقیت افراد

به نظر شما فردی که در راهروهای مترو برای چند دلار ویولون می نوازند و لودويگ فون بتهوون آهنگساز و پیانیست معروف آلمانی چه اشتراکاتی با یکدیگر دارند؟ چه نقطه مشترکی میان وینسنت ون گوگ ( نقاش معروف هلندی ) و هنرمندانی که با استفاده از کپسول رنگ بر روی دیوارهای شهر نقاشی های گرافیکی …

سهم ژن ها به عنوان عامل های وراثتی موثر در تعیین میزان خلاقیت افراد ادامه »