چطور استعدادهای کودک بیش فعال مان را ارتقاء دهیم؟

ما نباید تنها به اختلال بیش فعالی به عنوان یک بیماری یا اختلال بنگریم بلکه بسیاری از افراد با اختلال بیش فعالی دارای خلاقیت زیادی هستند و اگر درست تشخیص داده شوند به راحتی می توان از آنها افراد موفقی ساخت. ** در ابتدا نیاز است تا والدین بر روی موفقیت های فرزندشان تمرکز کرده …

چطور استعدادهای کودک بیش فعال مان را ارتقاء دهیم؟ ادامه »