نورومارکتینگ

نورومارکتینگ (مارکتینگ عصبی) – کتاب مغز مصرف کننده

خلاصه کتاب را می توانید از طریق لینک های زیر بشنوید و یا ادامه متن را بخوانید: خلاصه کتاب مغز مصرف کننده نوشته آن سوفی بیل و میچل بی داک   بیشتر بازاریابی و تبلیغات هنوز بر اساس این فرضیه است که مصرف کنندگان هم در تصمیمات خریدشان و هم در واکنش هایشان به تبلیغات …

نورومارکتینگ (مارکتینگ عصبی) – کتاب مغز مصرف کننده ادامه »