کمک های اولیه : خفگی

خفگی زمانی اتفاق می افتد که راه های هوایی به ریه ها، مسدود شوند . برای چلوگیری از خفگی مسدوم و نجات زندگی وی بهتر است تکنیک هایی را انجام دهید: 1)درابتدا اگر چیزی در گلوی وی می باشد که منجر به خفگی در فرد شده بهتر است دست خود را درون دهان او کرده …

کمک های اولیه : خفگی ادامه »