نوشابه های رژیمی خطر بروز سکته مغزی و آلزایمر را افزایش می دهند!!

بسیاری از مردم در سراسر دنیا طی دهه اخیر، به خاطر حفظ سلامت خود نوشابه های قندی را کنار گذاشته اند و بیشتر از نوشابه های رژیمی استفاده می کنند. منطق مردم این است که نوشابه های رژیمی به دلیل داشتن قند کمتر سالم تر هستند، اما شواهد جدید این منطق را رد می کنند. …

نوشابه های رژیمی خطر بروز سکته مغزی و آلزایمر را افزایش می دهند!! ادامه »