خوابگردی در کودکان

ساعت ‌ها بعد از خواب متوجه می‌شوید که فرزندتان بلند شده و گیج و سرگردان در خانه می‌چرخد؟ اگر فرزند شما هم در خواب راه می رود ، باید بدانید که این مشکل خاص او نیست.  با اینکه این موضوع می تواند دلسرکننده باشد اما خوابگردی در کودکان بسیار متداول است و بیشتر خوابگردها اینکار …

خوابگردی در کودکان ادامه »