عکس رادیولوژی در بارداری: خطرناک یا بی خطر؟ | کلینیک ارتوپدی

سالهاست از اشعه ی ایکس برای تهیه ی عکس استخوان ها و بافت های سخت بدن استفاده می شود. اما خطرات تابش این پرتو بر زنان باردار، همواره مورد بحث بوده است. در این مقاله، به بررسی رابطه ی بارداری و انجام عکس برداری رادیولوژی می پردازیم.

عکس رادیولوژی در بارداری: خطرناک یا بی خطر؟ | کلینیک ارتوپدی بیشتر بخوانید »