اختلال شخصیتی وسواس اجباری ,علائم و درمان

ایا تا به حال افرادی  را دیده اید که چندین بار در روز دستان خود را میشویند ؟و یا برای انجام هر کاری دقت و نظم بیش از اندازه ای صرف میکنند ؟شاید افراد زیادی از این دسته در اطراف ما باشند و ما هیچ وقت به اختلال شخصیتی انها پی نبرده باشیم .در صورتی …

اختلال شخصیتی وسواس اجباری ,علائم و درمان ادامه »