خطرات نشستن های طولانی مدت

آسیب به اندام ها قلب. وقتی که می نشینید، جریان خون کند می شود و عضلات چربی کمتری می سوزانند که در نتیجه اسیدهای چرب راحت تر می توانند قلب را مسدود کنند. تحقیقات نشان داده اند که خانم هایی که به مدت 10 ساعت یا بیشتر می نشینند، بیش از دیگران در معرض خطر …

خطرات نشستن های طولانی مدت ادامه »