مزیت ها و خطرات قرص های ضدبارداری

قرص های ضدبارداری یک روش ساده و بی خطر برای بارداری هستند. استفاده از این قرص ها دارای مزیت های دیگری نیز است، از جمله کاهش جوش های پوستی، منظم کردن قاعدگی و کم کردن گرفتگی های قاعدگی. اگر دستورالعمل های استفاده از قرص را دنبال کنید و به روش درستی مورد استفاده قرار دهید، …

مزیت ها و خطرات قرص های ضدبارداری ادامه »