نوشابه های کم کالری و ریسک بیماری ام اس

شاید آسپارتام همان غول سرطان زا و بیماری زا باشد! شاید! آسپارتام یک شیرین کننده مصنوعی است که در انواع محصولات کم کالری در بازار موجود است. آسپارتام بصورت اتفاقی در سال 1965 وقتی که جیمز Schlatter در حال آزمایش یک داروی ضد زخم جدید بود کشف شد  . به مدت چندین سال، یک گزارش …

نوشابه های کم کالری و ریسک بیماری ام اس ادامه »