نکاتی که مردان باید در ارتباط با خانم هایی که به آنها علاقه دارند، رعایت کنند!

یک  بانوی محترم  هفت نیاز  اساسی دارد که یک آقای محترم اگر همسرش را همان گونه که موردپسند خداوند است، دوست  می دارد،  باید با نیازهای او آشنا باشد و در جهت رفع  آنها برآید. خداوند مهربان و بخشنده ازدواج را مایه ناراحتی و آزار و اذیت زن  و مرد قرار نداده است. او ازدواج …

نکاتی که مردان باید در ارتباط با خانم هایی که به آنها علاقه دارند، رعایت کنند! ادامه »