آموزش نحوه برخورد با بیماران آلزایمری در مواقع بیقراری یا پرخاشگری

نحوه برخورد با بیماران آلزایمری در مواقع بیقراری یا پرخاشگری اگر شما با فردی که دچار آلزایمر یا فراموشی است زندگی میکنید، ممکن است گاهی اوقات با رفتار خشن و پرخاشگرانۀ او مواجه شوید که این موضوع می تواند بسیار عذاب آور باشد.در این نوشته سعی داریم دلایل وقوع و راههای مواجهه با این رفتارها …

آموزش نحوه برخورد با بیماران آلزایمری در مواقع بیقراری یا پرخاشگری ادامه »