رابطه کمبود خواب با پرخاشگری جنسی در مردان

در شرایط کم خوابی، لپ قدامی مغز مردان عملکرد مناسبی نداشته و سبب می شود که نسبت به قصد یا […]

رابطه کمبود خواب با پرخاشگری جنسی در مردان بیشتر بخوانید »