رابطه کمبود خواب با پرخاشگری جنسی در مردان

در شرایط کم خوابی، لپ قدامی مغز مردان عملکرد مناسبی نداشته و سبب می شود که نسبت به قصد یا میل جنسی زنان، برداشت مناسبی نداشته باشند. خواب آلودگی در مردان باعث می شود که به زمان بیشتری نیاز داشته باشند تا متوجه شوند زنی که مورد ضربه و آزار قرار می دهند، همسر او …

رابطه کمبود خواب با پرخاشگری جنسی در مردان ادامه »