چگونه به یک کودک پرخاشگر آموزش دهیم خودش را کنترل کند؟

پرخاشگری یک واکنش طبیعی برای کودکان و نوجوانان است تا یاد بگیرند که چگونه محیط و بدنشان را کنترل کنند. با این حال این مسئولیت به عهده پدر و مادر و یا پرستار است که به کودک آموزش بدهد که چگونه خشم اش را کنترل کند و روش های دیگری را برای ابراز عواطف اش …

چگونه به یک کودک پرخاشگر آموزش دهیم خودش را کنترل کند؟ ادامه »