خشم در زنان

خشم در زندگی زناشویی

اگر: اغلب خشم شما به صورت انفجارهای کوچک و بزرگ رخ می دهد. اگر کم عصبانی می شوید اما وقتی که عصبانی می شوید، دیوانه وار عصبانی می شوید. پیوسته احساس خشم را در دلتان می کنید و همواره آزارتان می دهد. باید توجه داشته باشید که خشم در زندگی زناشویی به معنی انرژی منفی …

خشم در زندگی زناشویی ادامه »

زنان و نحوه ابراز خشم

خشم احساسی برای گفتن چیزهای اشتباه است و میتواند برای بیان محدودیت های شخصی نسبت به دیگران باشد. اموزش نحوه ابراز خشم و درست و سازنده میتواند برای سلامتی شما مفید و روابط و تعاملات شخصی شما را بهبود بخشد. خیلی از خانم ها از همان سنین پائین فکر می کنند که نباید خشمگین شوند …

زنان و نحوه ابراز خشم ادامه »