تحلیل رفتگی شغلی، آیا کم آورده‏ اید؟

  رمق جسمی و روانی ام ته کشیده است؟ نسبت به کار خود بدبین شده‌ام؟ همدلی‌ام با مردم کمتر از حدی است که لایق آنند؟ خیلی زود از دست همکارانم برآشفته می‌شوم؟ کسی را ندارم که با او حرف بزنم؟ کمتر از حدی که باید موفق هستم؟ کسی قدرم را نمی‌داند؟ نباید در این شغل …

تحلیل رفتگی شغلی، آیا کم آورده‏ اید؟ ادامه »