آپنه ی خواب و لوزه ها

آپنه ی خواب و لوزه ها ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و معمولا پزشک ها برای پی بردن به مشکلات تنفسی، لوزه ها را نیز معاینه می کنند. لوزه ها در پشت حلق قرار گرفته اند. اگر متورم شده و بزرگ شده باشند باعث مشکلات تنفسی و در نتیجه آپنه ی خواب می شوند. آپنه …

آپنه ی خواب و لوزه ها ادامه »