اختلال خواب در کودکان

در نتیجه ی تحقیقات جدید، آگاهی در مورد تاثیر کمبود خواب بر روی کودکان افزایش یافته است و بیشتر والدین به کلینیک های تست خواب کودکان رو آورده اند. آندرا پترسون و دکتر جودیت ایوانز، مدیر مرکز ملی پزشکی خواب کودکان، در این باره توضیح می دهند: بیشتر تحقیقات تاثیر مخرب کمبود خواب شبانه را …

اختلال خواب در کودکان ادامه »