ختنه کردن زنان

حقایق اولیه و مهم  _ ختنه زنان (Female genital mutilation- FGM) به تغییر شکل دادن و یا آسیب رساندن به قسمتی از اندام تناسلی زن از روی عمد و با دلایل غیر پزشکی، گفته می شود که هیچ منفعت بهداشتی برای دختران به همراه ندارد. _ این کار باعث ایجاد زخم و خونریزی شده و …

ختنه کردن زنان ادامه »