خشم در زندگی مشترک

  شاید تاکنون زوج هایی را دیده باشید که علیرغم رابطه ناخوشایندی که با یکدیگر دارند، اما به زندگی مشترک ادامه می دهند. شاید این سوال را بپرسید که چرا این زوج ها از هم جدا نمی شوند؟ اینگونه زوج ها یک رابطه هماهنگ می خواهند، اما همیشه این طور رابطه حاصل نمی شود، به …

خشم در زندگی مشترک ادامه »