افراد مشهوری که بیش فعالی/نقص توجه دارند!

اگر زندگی نامه افراد مشهور را مطالعه کنید خواهید فهمید که بسیاری از آنها دچار اختلال بیش فعالی / نقص توجه هستند ،تعدادی از این افراد عبارتند از : جاستین تیمبرلیک خواننده و بازیگری است که خود بیان کرده که هم دچار اختلال نقص توجه است هم دارای مشکلات وسواس است. مایکل فلپس قهرمان المپیک …

افراد مشهوری که بیش فعالی/نقص توجه دارند! ادامه »