چگونه می توانیم به کودکان اصول ایمنی را آموزش دهیم؟

شما نمی توانید همیشه با کودکتان باشید، پس آموزش اصول ایمنی می تواند به آن ها کمک کند تا خودشان تشخیص خوب و بد را بدهند، به ویژه در این زمانه که کودکان هر روز چند ساعتی در خانه را ممکن است تنها سپری کنند. دستورالعمل ها: 1. فرزند خود را در خانه بچرخانید و …

چگونه می توانیم به کودکان اصول ایمنی را آموزش دهیم؟ ادامه »