ترک عادت کشیدن و کندن مو! (تریکوتیلومانیا)

تریکوتیلومانیا یک بیماری است که در آن فرد احساس می کند مجبور است موهای خود را بکشد! این افراد ممکن […]

ترک عادت کشیدن و کندن مو! (تریکوتیلومانیا) بیشتر بخوانید »