چگونه می توانیم مغزمان را بزرگتر کنیم؟

دانشمندان ثابت کرده اند که راههایی برای بزرگتر کردن مغز وجود دارد! تغذیه یکی از مهم ترین جنبه های زندگی بشر است. و نوع تغذیه می تواند روی رشد و توانایی مغزی ما تاثیر گذار باشد. بر اساس یک مطالعه جدید، افراد مسن که غذاهایی که غنی از ویتامین ها و امگا 3 مصرف می …

چگونه می توانیم مغزمان را بزرگتر کنیم؟ ادامه »