در هنگام بیان خاطرات اشتباه، چه اتفاقی در مغز می افتد؟

اکثر افراد به حافظه خود برای ثبت وقایع گذشته اعتماد دارند، گرچه گاهی این بخش دارای نقص هایی می باشد – در حقیقت مردم حافظه را به عنوان یک انبار چندرسانه ای از تجارب می دانند. اما روانشناسان، دانشمندان علوم اعصاب و وکلا شناخت بهتری نسبت به حافظه دارند. به عنوان مثال شهادت شاهدان عینی …

در هنگام بیان خاطرات اشتباه، چه اتفاقی در مغز می افتد؟ ادامه »