خار پاشنه

درد پاشنه پا و خار پاشنه چیست؟

  آناتومی پا فاشیای پلانتار Plantar fascia یک لیگامان بلند و نازک است که درست زیر پوست کف پای شما قرار گرفته است. این لیگامان از پاشنه پا به زیر پنجه پا کشیده شده و موجب قوس کف پا میشود.   علت درد پاشنه پا بر اثر فشار بیش از حد به فاشیای پلانتار محل …

درد پاشنه پا و خار پاشنه چیست؟ ادامه »

ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت تاندون آشیل

این تمرین را چگونه باید انجام داد؟ در وضعیت ایستاده کنار میز ،کف پاها به اندازه عرض شانه باز شود و فاصله بگیرد و سپس پنجه ها روی زمین قرار گرفته و پاشنه ها را از زمین بالا اورده و از زمین کنده شود. این حرکت موجب تقویت عضلات پشت ساق و تاندون آشیل شود …

ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت تاندون آشیل ادامه »