سعدی و روان شناسی

  بدون شک سعدی برخی از تاثیرگذارترین آثار ادبی را آفریده است و یکی از این‌ها، گلستانِ اوست ، گلستان سعدی از آن دست کتاب‌های‌ است که به مشکل می‌توان ادعا کرد که تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است.   هر بار که گلستان را باز می‌کنی، حرفی برای گفتن دارد، چون گلستان به …

سعدی و روان شناسی ادامه »