10 عادت موثر برای ایجاد خوابی بهتر

10 عادت موثر در خواب راحت داشتن تعادل هورمونی مناسب یک عامل کلیدی است ، وپس از آن این مراحل ساده به ایجاد یک روال کمک می کند که قطعا به داشتن خواب راحت شبانه کمک خواهد کرد . 1. تغذیه مناسب : غذاهایی که سرشار از قند و کربوهیدرات هستند موجب عدم تعادل قند …

10 عادت موثر برای ایجاد خوابی بهتر ادامه »