فوق تخصص تشنج در تهران : اقدامات لازم برای کسی که تشنج کرده!

فوق تخصص تشنج در تهران   با فردیکه تشنج کرده است، چگونه برخورد کنیم؟ تشنج یکی از بیماری‌های نسبتا رایج است که در آن شخص گرفتار حملات تشنجی میشود و در اغلب مواقع این حملات با دارو درمانپذیر است. این احتمال می‌رود که زمانی احتمال دارد با فردی که گرفتار حمله تشنج شده، مواجه شویم. …

فوق تخصص تشنج در تهران : اقدامات لازم برای کسی که تشنج کرده! ادامه »