حملات پانیک ناشی از ترس و هراس شدید

وقتی اضطراب حمله میکند …

مهدی وزیریان روان شناس ارشد بالینی درمانگر افسردگی ،وسواس و اختلالات اضطرابی  وقتی اضطراب حمله میکند . زمانی که دچار حمله اضطراب میشوید. پنج مرحله برای تسلط بر اضطراب جهت بیماران پانیک را باید طی کرد. عادی کردن اضطراب : اضطراب طبیعی است . همه اضطراب دارند . اضطراب نشان میدهد که من آگاه هستم …

وقتی اضطراب حمله میکند … ادامه »

چگونگی درمان حملات اضطراب (Anxiety Attack)

فردی که دچار تشویش و اضطراب شده است، از احساس بيم و نگراني شديد همراه با لرزه و عرق ريزى رنج می برد و تصور می کند که در همان دم دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست میدهد. علائم بیماری عبارتند از: درد قفسه سینه، احساس از دست دادن هشیاری و …

چگونگی درمان حملات اضطراب (Anxiety Attack) ادامه »