اینها می تواند نشانه های تشنج باشد!

ممکن است در طی روز چند لحظه ناگهان دچار توقف فکر و رفتار شوید! یا رفتارهای عجیب و غریب داشته باشید؛ همه اینها می تواند نوعی تشنج باشد.   ممکن است تشخیص حملات تشنج از حملات هراس،حملات قلبی،حملات غش به دلیل کاهش خونرسانی مغزی دشوار باشد. مغز ما حاوی میلیون ها سلول عصبی می باشد …

اینها می تواند نشانه های تشنج باشد! ادامه »