آیا کودک شما ازدکترمی ترسد؟

نوعی ازبازی درمانی با استفاده ازوسایل پزشکی به کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن کمک می کند تا با ترس ها مبارزه کنند و نسبت به بهبود خود امیدوارشوند. محققین کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن را هنگامی که با اسباب بازی هایی مانند گوشی پزشکی، تخت بیمارستانی کوچک، آمبولانس، کیف دکتری و سرنگ  بازی می کردند، …

آیا کودک شما ازدکترمی ترسد؟ ادامه »