حمایت از والدین کودکان بیش فعال (ADHD)

آیا حمایت از والدین دارای کودکان بیش فعال ضروری است؟ پدر و مادر بودن سخت است، حتی تحت بهترین شرایط. پدر و مادر کودک مبتلا به کمبود توجه (ADD) و بیش فعالی ناشی از کمبود توجه (ADHD) با چالش های منحصر به فردی روبه رو هستند که گاهی مقابله و غلبه بر آنها غیر ممکن …

حمایت از والدین کودکان بیش فعال (ADHD) ادامه »