حل و فصل دعواها

خشم در زندگی زناشویی

اگر: اغلب خشم شما به صورت انفجارهای کوچک و بزرگ رخ می دهد. اگر کم عصبانی می شوید اما وقتی که عصبانی می شوید، دیوانه وار عصبانی می شوید. پیوسته احساس خشم را در دلتان می کنید و همواره آزارتان می دهد. باید توجه داشته باشید که خشم در زندگی زناشویی به معنی انرژی منفی …

خشم در زندگی زناشویی ادامه »

کشمکش بین والدین و نوجوان، تا کجا؟

  شاید سوال شما این باشد که آیا بالاخره این دعواها حل و فصل میشوند یا تا مدت ها ادامه ها خواهند یافت؟ تردیدی نیست که این روند با افزایش سن و نیاز نوجوان به استقلال بیشتر، ادامه میابد. تا جایی که والدین به فرزندان خود آزادی بیشتری اعطا کنند تا آن ها هم در …

کشمکش بین والدین و نوجوان، تا کجا؟ ادامه »