در زوج‌درمانی چه اتفاقی می‌افتد؟

  به‌طور کلی هر جا مشکلی در ارتباط زوجین به وجود آید زوج‌درمانی می‌تواند به کار گرفته ‌شود. در تمام مشکلات ارتباطی طرفین ازدواج که همسران را از هم دور می‌کند و تمام جاهایی که ترس و هراس و اندوه شدیدی در انجام تکالیف زناشویی وجود دارد، این شیوه درمانی مفید است. زوج درمانی کمک …

در زوج‌درمانی چه اتفاقی می‌افتد؟ ادامه »