پیش بینی کننده های یک ازدواج موفق

  یکی از یافته های بسیار ارزشمند محققان این است که کیفیت ارتباط پیش از ازدواج شاخص فوق العاده ارزشمندی برای پیش بینی موفقیت ازدواج است . به زبان ساده،رفتار دو نفر پیش از ازدواج شاخص خوبی است برای اینکه پیش بینی کنیم که بعد از ازدواج چگونه با هم برخورد خواهند کرد.   محققان …

پیش بینی کننده های یک ازدواج موفق ادامه »