مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی| مشاور غیرحضوری برای مشکلات کودکان

مشاوره تلفنی به این معنی است که  تعاملی بین تماس گیرنده و مشاور از طریق تلفن صورت می گیرد که در جهت برطرف نمودن نیازهای فوری تماس گیرندگان و تثبیت یا بهبود احساس سلامت روانی آنها می باشد. مشاور کمک می کند تا تماس گیرنده نیازهای خود را مشخص نموده و راه حلی برای مسایل خود …

مشاوره تلفنی| مشاور غیرحضوری برای مشکلات کودکان ادامه »