ازدواج و روش حل مسئله

هیچ راهی برای فرار از مشکلات زندگی مشترک وجود ندارد ولی باید از خود بپرسید چگونه میتوانیم این مشکلات را حل کنیم ؟ تعداد کمی از زوج ها اعتراف میکنند ولی مشکلات در تمام روابط وجود دارد . میتوان کتابی از نباید های روابط نوشت . از دو شخصیت خودخواه با دو پیش زمینه متفاوت …

ازدواج و روش حل مسئله ادامه »