راه حل هایی برای  حل تعارضات شخصی

اجتناب از رفتارهایی که مشکل را بدتر میکند هنگامی که شما با کسی مشکل دارید ، ابتدا سعی کنید  با فردی که قابل اعتماد شما  است صحبت کنید  وسعی نکنید کاری بکین د که شانس خودتان را از دست بدهید.   مشکل را به طور واضح مشخص کنید قبل از تلاش برای استدلال  با کسی …

راه حل هایی برای  حل تعارضات شخصی ادامه »