چگونه با دردهای عاطفی مقابله کنیم؟( بخش اول )  

  درست است که قسمت بیشتر زندگی لذت بخش است اما فراز و نشیب هایی هم دارد مانند خورشید که گاهی نورش تابان و درخشان و گاهی کم نور است ، این هم بخشی از زندگی است که اجتناب ناپذیر است.   وقتی دچار بیماری میشویم و یا زخمی در بدن ایجاد میشود بعد از …

چگونه با دردهای عاطفی مقابله کنیم؟( بخش اول )   ادامه »