آیا در ازدواج خود دچار آسیب شده اید؟

هنگامی که ازدواجتان آسیب دید باید چه کاری انجام دهید؟ لطفا توجه کنید: این مقاله در مورد آسیب هایی که به دلیل آزار جسمی یا عاطفی در ازدواج به وجود می آید نیست. اگر شما در یک ازدواج ناسالم هستید که شامل سواستفاده از همسر می باشد، لطفا از طریق مراجع حقوقی و قانونی دنبال …

آیا در ازدواج خود دچار آسیب شده اید؟ ادامه »