حقوق مبتلایان به ایدز و بیماریهای مسری صعب العلاج

همه بیماران مبتلا به امراض صعب العلاج مسری همچون ایدز دارای حقوقی هستند که مهمترین این حقوق عبارتند از : 1 ـ رضایت به انجام آزمایش بحث مربوط به رضایت به انجام آزمایش از حقوق هر فرد مبتلا است و کسی را نمی توان اجبار به آزمایش نمود . اما در مورد اطفال ؛ زمانی …

حقوق مبتلایان به ایدز و بیماریهای مسری صعب العلاج ادامه »