افکار خودکشی دارید ؟ نکات زیر را حتما بخوانید

افکار خودکشی چیست افکار خودکشی به این معنی است که شما درباره کشتن خود برنامه ریزی می کنید.این برنامه  شامل جزئیات این خودکشی (مخصوصا برای جلب توجه ) می شود.البته این افکار در نهایت منجر به خودکشی نمی شوند.افکار خودکشی بسیار شایع هستند و بسیاری از افراد به هنگام افسردگی یا تحمل فشار به این …

افکار خودکشی دارید ؟ نکات زیر را حتما بخوانید ادامه »