حقایقی در مورد افسردگی

آخرین اطلاعات در مورد افسردگی

حقایقی در مورد افسردگی افسردگی یک اختلال روحی رایج می باشد. یک آمار جهانی نشان می دهد که 350 میلیون نفر در سنین مخاتلف از افسردگی رنج می برند. افسردگی یکی از مهم ترین علل ناتوانی در جهان است و یکی از عوامل عمده بیماری های مختلف محسوب می شود. خانم ها بیشتر از آقایان …

آخرین اطلاعات در مورد افسردگی ادامه »