کنترل رابطه عاشقانه با وجود فرزند بیش فعال

  اگر دارای فرزند بیش فعال هستید و رابطه عاشقانه شما دچار خلل شده است بهتر است از نکات زیر استفاده کنید: 1)ایجاد ساختار و برنامه روزمره بهتر است یک برنامه منظم روزانه با ساختار درستی برای فرزندتان داشته باشید و تهیه ببینید این کار نه تنها به فرزند بیش فعال شما کمک میکند به …

کنترل رابطه عاشقانه با وجود فرزند بیش فعال ادامه »