چه کار کنیم تا مانع از حسادت در فرزندانمان شویم؟

  اگر کودک را بگذارم تا احساس ها و تجربه های ود را بیان کند و بیانات او را مورد پذیرش قرار دهیم به طور حتم حسادت او تا حدودی تحلیل می یابد. والدین می توانند از رفتار کودکشان درک کنند چه عواملی موجب بروز حسادت او میشود .خوب است وقتی را برای صحبت کردن …

چه کار کنیم تا مانع از حسادت در فرزندانمان شویم؟ ادامه »