این رفتارهای مردان باعث آزار زنان می شود و زندگی مشترک را به خطر می اندازد!

به یاد داشته باشید که مهم ترین هدف ازدواج برقراری آرامش و شادی است. بنابراین همیشه این مسئله را در نظر داشته باشید که زندگی پر از مسائل استرس زاست، پس سعی کنید خود را عوض کنید. اگر احساس ناراحتی می کنید، به دنبال علائق خود بروید تا شاد شوید. تنها چیزی که مهم است …

این رفتارهای مردان باعث آزار زنان می شود و زندگی مشترک را به خطر می اندازد! ادامه »